Biuro parafialne

KANCELARIA JEST CZYNNA:

- poniedziałek –piątek: pół godziny po Mszy św. (w innych godzinach po uzgodnieniu z ks. Proboszczem)

niedziela, Pierwszy Czwartek Miesiąca, Pierwszy Piątek Miesiąca, Pierwsza Sobota Miesiąca, Święta: nieczynne

   

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO PRZEPROWADZENIA FORMALNOŚCI PRZY ZGŁOSZENIU SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU


 CHRZEST

Dokumenty:
-akt urodzenia dziecka
- dane rodziców chrzestnych
- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Terminy chrztów: Święta oraz niedziela, na Mszy św. o godz. 11 00 lub inny dzień po uzgodnieniu z ks. Proboszczem

Ważne! Chrzest należy zgłaszać w kancelarii, do dwóch tygodni przed planowanym terminem chrztu.

 Kryteria, które mają spełnić kandydaci na rodzica chrzestnego:

-praktykujący wiarę katolik, który przyjął sakrament bierzmowania
- deklarujący, że będzie świadkiem wiary dla chrześniaka
- jest wolny od kar kanonicznych
- nie dokonał aktu apostazji
- nie prowadzi życia na sposób małżeński, bez sakramentu małżeństwa
- zaświadczenie od katechety o uczestniczeniu w zajęciach katechetycznych (jeśli jest uczniem szkoły)

BIERZMOWANIE 

- metryka chrztu
- dzienniczek bierzmowanego
- egzamin
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostanie świadectwo katechizacji


PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

- metryka chrztu dziecka - egzamin

MAŁŻEŃSTWO

- metryka chrztu (ważna 6 miesięcy)
- dowód osobisty
- ostanie świadectwo katechizacji
- świadectwo bierzmowania
- zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich
- zaświadczenie z Poradni Rodzinnej
- dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego lub akt ślubu jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
-zgoda na przeprowadzenie formalności kancelaryjnych proboszcza, do którego parafii należy jedno z kandydatów do sakramentu małżeństwa


POGRZEB KATOLICKI 

- akt zgonu 
- karta zgonu 
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych (jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu) 
- zgoda na pogrzeb proboszcza, w którego parafii zmarły, wcześniej przebywał dłużej niż rok poza parafią pogrzebu.

Parafia

Kościół Parafialny Rzymskokatolicki
p.w. Świętej Doroty

Grochowy 11
62-574 Rychwał

Konto bankowe:
14853000000416371920000010

Telefon: 632483607
e-mail: parafiagrochowy@wp.pl

Msze

Msze św. w niedziele:
8.30, 11.00, 16.00

Msze św. w dni powszednie: poniedziałek - piątek:17:00,
sobota: 18:00

Licznik

Parafia Grochowy